Οι προτάσεις διδασκαλίας έχουν δημιουργηθεί απο τον Γ. Στυλιανακάκη, Δάσκαλο – συνεργάτη του ΕΚΦΕ Χανίων, στην χρονική περίοδο 2010-2022